Stavební odbor

Pyšely, fara - po opravě 1

Oprava střechy farní budovy v Pyšelích

Historie osídlení Pyšel sahá dle prvních písemných údajů i archeologických nálezů do 11. století, kdy vznikl také zdejší románský kostel. Ten byl v polovině 14. stol. přestavěn na gotický a spolu s ním byla vystavěna i fara. Ta však byla zničena v době husitských válek v 15. století.
více