Presynodální cesta se blíží k první metě!

V Arcidiecézi pražské je 1. březen 2022 poslední den k odevzdání výstupů z presynodálních skupinek. Všichni farníci zapojení do synodální cesty mají tak poslední možnost odevzdat své výstupy. Do večera 28. února se již sešlo 259 vyplněných dotazníků!

Eos70d-2536a
Foto M. Němeček

Více o synodální cestě zde.

Z každé skupinky se nejprve přihlásil jeden koordinátor přes webový formulář a následně mu bylo zasláno číslo jeho skupinky a také odkaz na webový formulář, přes který zaslal výstupy ze skupinky. Tyto skupinky začaly vznikat od poloviny října 2021, ale některé vznikly až v únoru 2022. Již nyní je patrné, že proces přinesl mnoho postřehů.

Reálný počet zapojených skupin bude patrný až po uzavření první fáze procesu. Následně začne pracovat diecézní tým, který bude vyplněné formuláře pročítat a pokusí se vytvořit z nich diecézní syntézu.

Všem, kdo se zapojili jako koordinátoři, členové skupinek, moderátoři, zapisovatelé atd. za celou diecézi velmi děkuje!

M. Němeček