Ptactvo jihozápadních Brd

Až do léta 2019 se pyšnilo polesí Spálené Poříčí, spolu s polesím Rožmitál, nejmenší kůrovcovou kalamitou v regionu. Bohužel, letní sucha a atak brouků udělaly své a tak ani zde jsme se nevyhnuli razantní nahodilé těžbě. Vzniklo několik souvislých holin o rozloze větších než jeden hektar.

Olympus digital camera
Sýc rousný. Foto: Václav Přibáň

Změny mikroklimatu se tak dotkly zde žijícího ptactva, které má nezastupitelné místo v přirozené redukci škodlivých biotických činitelů. Řada přirozených hnízdišť nenávratně zmizela a nám nezbylo nic jiného, než je znovu pomoci ptákům vytvořit. Zvláště když zde sídlí řada vzácných a ohrožených druhů jako jsou čáp černý, sýc rousný, kulíšek a datlík tříprstý. Šplhavci – datli, datlíci a strakapoudi – nám nejen významně pomáhají redukovat kůrovce v několika stádiích jejich vývoje, ale také spolu s ostatními – např. sýkorkami nebo rehky – loví škůdce jako jsou pilatky, pilořitky, brouky na porostech, mlazinách nebo na čerstvě zalesněných kulturách. A sýc rousný loví plže, mlže nebo drobné hraboše.

Img-20200423-112158-web-f
Budka pro : Foto: archiv polesí Spálené Poříčí
Olympus digital camera
Foto: Václav Přibáň

Proto jsme se ve spolupráci s ornitology rozhodli k instalaci nových ptačích budek, které byly především určeny pro sýkorky, rehky a sýce rousné. Po jejich instalaci se zde noví obyvatelé rychle zabydleli, i když ne vždy patřičnými návštěvníky. Ale to je příroda… Ochranáři fauny všechny budky monitorují a informují nás o jejich osídlení. Doufáme, že se našim opeřencům u nás bude líbit a nadále nám budou vydatně pomáhat v boji s drobnými škůdci lesa.

Ing. Ondřej Klíma, vedoucí polesí Spálené Poříčí