Semináře obnovy lesa pro zaměstnance Lesní správy

V mém letním příspěvku jsem Vás informoval o stavu lesů v majetku či správě Arcibiskupství pražského (AP) z pohledu boje proti šíření kůrovcové kalamity. Dnes již můžeme s jistotou říct, že letošní rok byl z tohoto pohledu úspěšný. Chladná a relativně vlhká první polovina roku a vysoké nasazení pracovníků Lesní správy vedlo k výraznému snížení kůrovcových těžeb. To umožnilo lesníkům věnovat se i jiným činnostem. Zejména následné obnově kůrovcem zničených lesů a výchově mladých porostů (takzvaným prořezávkám a probírkám).

První seminář o nových směrech obnovy lesa

Obnova lesů na velkých kalamitních plochách není (naštěstí) úplně běžná lesnická disciplína. Pro nalezení nejlepších postupů a vytyčení optimálních způsobů zorganizovalo vedení Lesní správy pro své zaměstnance dva terénní semináře. První byl určen pro vedoucí pracovníky, proběhl 4. října na polesí Střední Povltaví v návaznosti na dopolední uzávěrkovou poradu vedoucích polesí. Seminář byl diskusní. Cílem bylo nalézt správnou strategii zakládání odolných, pestrých lesů pro budoucí generace. Dalším neméně důležitým cílem bylo zvolit i ekonomicky optimální řešení obnovy lesních porostů.  Účastníci se shodli na základních pravidlech:

  • Těžební činnost bude bezodkladně zakončena úklidem klestu a přípravou půdy pro přirozenou obnovu
  • Na vhodných plochách bude využito potenciálu přirozené obnovy všech dřevin
  • Přirozená obnova bude v případě potřeby doplněna vhodnými dřevinami
  • Na plochách, kde přirozená obnova není možná, dojde k umělému zalesnění
  • Tyto postupy budou použity již při podzimním zalesňování a zejména při tvorbě projektů pro rok 2023
  • Současné kalamitní holiny budou obnoveny do dvou až tří let, k tomu budou využity finance z fondu pěstební rezervy, který byl vytvořen ze zisku let 2021 a 2022

Stanoveni-cilu-obnovy-mensi
Ing. Jan Ferkl, zástupce ředitele LS pro výrobu

Druhý seminář rozšířil problematiku i o principy výchovy nových porostů

V návaznosti na seminář vedoucích polesí proběhl dne 18. října seminář pro všechny provozní zaměstnance Lesní správy. Seminář proběhl na polesích Spálené Poříčí a Rožmitál. Oba vedoucí polesí prezentovali postup obnovy kalamitních holin na jimi řízených úsecích. Ukázky byly zaměřeny na různé fáze obnovy lesa prováděné dle výše prezentovaných pravidel. Velmi cenná byla diskuse na jednotlivých zastávkách.

Terenni-ukazka-starsi-kalamitni-holiny
Terénní ukázka starších kalamitních ploch

Jedna ze zastávek byla věnována i způsobu provádění prořezávek. Změna směru v moderním lesnictví je někdy i o 180 stupňů. Ještě nedávno bylo měřítkem dobře provedené výchovy vyřezání všech přimíšených dřevin. Dnešní situace vyžaduje naopak podporu druhově pestré a věkově i prostorově členité struktury mladých porostů. Pro nás starší je někdy těžké opustit principy, za které nás většinu profesního života kontrolní orgány chválily. Ale to dnešní doba vyžaduje nejen od lesníků.  

Terenni-ukazka-zdarile-prirozene-obnovy
Terénní ukázka zdařilé přirozené obnovy

Závěrem je třeba poděkovat organizátorům obou seminářů za jejich organizaci. Všem účastníkům za otevřenou mysl a prezentaci názorů. Vedení diecéze děkuji za důvěru v lesníky vkládanou.

Arcibiskupským lesům a jejich lesníkům přeji Lesu zdar! 

Ing. Jan Ferkl, zástupce ředitele LES pro výrobu