Shrnutí první fáze synodální cesty

První březen 2022 kromě světových událostí přinesl i milník v synodální cestě v Pražské arcidiecézi. Ukončila se první fáze, v níž se setkávali lidé ve farnostech a diskutovali jednotlivá témata synodální cesty. Z každého takového setkání přišel jeden výstup. Nyní se takto získané výstupy začínají vyhodnocovat. Vznikne z nich presynodální diecézní syntéza, která bude podkladem pro presynodální diecézní jednání plánované na 23. dubna 2022.

Z předběžného hodnocení lze říci, že se sešlo 353 výstupů z 203 skupinek. Zapojilo se 82 farností a duchovních správ a k tomu některé řeholní komunity, několik „mezifarních“ skupinek a společenství. Nejvíce skupinek bylo ve farnostech v Kobylisích (17), Vinoři (13), Michli (12), Dobříši (7)…

Podle získaných informací se celého procesu účastnilo minimálně 1400 lidí, pravděpodobně jich ale bylo mnohem více. Nejvíce byla frekventována otázka č. 2 „Naslouchat“ (otázky viz zde). Nejméně frekventované byly otázky č. 9 „rozlišovat a rozhodovat“ a 10 „formovat se v duchu synodality“.

Z odevzdaných výstupů vzniklo celkem 820 stránek A4 textu.

Všem zapojeným nyní děkujeme!

M. Němeček