Svatohubertská mše v Dolních Břežanech

Už potřetí se sešli pracovníci Lesní správy Arcibiskupství pražského tradiční Svatohubertské mši. Tentokrát lesníci, jejich kolegové z jiných oborů a obchodní partneři sešli v kapli sv. Máří Magdalény v areálu bývalého zámku v Dolních Břežanech, který téměř tři staletí, spolu s přilehlými majetky, fungoval jako hospodářské a finanční zázemí arcidiecéze. Po roce 1945 byly pak budovy využívány státem. V rámci restitucí byla ale řada pozemků a majetku vrácena zpět a samotný objekt zámku prošel náročnou rekonstrukcí.

20191017-110551
Trubači Lesní správy AP a trio Petra Vacka. Foto: Milan Mochán

Mši svatou celebroval biskupský vikář pro pastoraci Mons. Michael Slavík, na lesnice doprovodilo trio Petra Vacka. Setkání pokračovalo krátkou prohlídkou zámeckého hotelu Clara Futura, v zámeckém parku pak malým koncertem. Po společném obědě se lesníci rozprchli seznámit se s dolnobřežanskými lesy.