Svatý Hubert opět navštívil brdské lesy

V podzimní době se mnoho z nás utíká do lesů obdivovat proměňující se lesy, poznávat přírodu a poznávat sám sebe.  Na cestách přírodou potkáváme nejen lesní zvěř, ale také lidi, kteří v ní po staletí pracují každý den, v zimě i v letním horku. Lesy se pomalu ukládají k zimnímu spánku a stejně tak i lidské práce v nich ubývá. A to je čas na zastavení, ohlédnutí a poděkování.

Om304541-02
Fota: Václav Přibáň

Jako každý rok na konci roku se scházejí zaměstnanci Lesní správy, místní živnostníci a všichni, kterým les poskytuje práci a obživu u příležitosti slavení Hubertské mše svaté. V pondělí 25. října se opět po roce rozezněly zvuky lesnic Loveckého tria Praha v čele s Dr. Vackem a Mgr. Dudou v kostele sv. Mikuláše ve Spáleném Poříčí. Troubená Hubertská mše B dur a ukázky loveckých halali poskytly nezapomenutelný zážitek.

Om304383-02-trubaci-lepsi
Om304392-02

Mši celebroval Mons. Jan Balík. Jeho slova o postavení a poslání člověka na Zemi, o odpovědnosti při obdělávání Země a nebezpečí zneužití přírody hluboce oslovovala. Vždyť každý vidí, jak se krásné české smrkové lesy během takřka okamžiku mění v poušť. Na závěr poděkoval všem přítomným za odváděnou práci v lesích s přáním Božího požehnání a hojnosti.

P-balik-lepsi
Kostel-lepsi

Účastníci mše spolu se vs. Hubertem každý rok navštíví jedno z polesí Lesní správy.  Společně nejen slavíme mši, ale sdílíme i starosti. Abychom si přiblížili zdejší lesy byla návštěva nejvyššího místa polesí vrchu Nad Maráskem (805 m n.m.) logickou zastávkou našeho putování. Vyhlídka do kraje je zde poutavá, ale lesníkovi přináší i obavy o další osud brdských lesů. Ještě mnoho lidského úsilí bude třeba vynaložit k záchraně lesů. Ale sdílená starost je prý poloviční. Tak zase za rok na shledanou se sv. Hubertem.

Lesu zdar 

Ing. Milan Mochán, ředitel Lesní správy

Moje-uprava
Lepsi-panorama-2
Kytice-3
Marasek-1