Synoda o synodalitě v pražské arcidiecézi

Pražská arcidiecéze se připojuje k výzvě papeže Františka k přípravě celosvětové synody biskupů, která proběhne v roce 2023 v Římě a bude se věnovat synodalitě v církvi.

Vytvořit synodu znamená jít společně po stejné cestě. Podívejme se na Ježíše, který se na cestě nejprve setkává s bohatým člověkem, pak naslouchá jeho otázkám a nakonec mu pomáhá rozpoznat, co má dělat, aby měl věčný život. Setkávání, naslouchání, rozlišování: tři slova synody, na která bych se rád zaměřil.
Papež František Zdroj cirkev.cz

V těchto dnech se rozbíhá diecézní část příprav. V neděli 17. 10. bude v 10.00. v pražské katedrále biskup Karel Herbst otevírat bohoslužbou diecézní část synody, podobně jako v mnoha dalších diecézích světa. Přenáší ji Katedrála TV (katedrala.tv).
Teprve v průběhu října se ustaví koordinační skupina, která pomůže připravovat materiály, články a také zkusí připravit farní koordinátory. Již nyní je možné projít základní dokumenty připravené generálním sekretářem této biskupské synody.

Další informace, podněty a pokyny budeme soustředit na stránku Synoda 2021 – 2023 ROZCESTNÍK.