Synodální skupinky? Už jen dva týdny!

Do konce první nejzákladnější presynodální fáze přípravy, která probíhá ve farnostech pražské arcidiecéze, zbývají už jen dva týdny. Výstupy ze skupinek je třeba odevzdat do 1. 3. 2022 a po té se rozběhne vyhodnocování těchto výstupů. Vše se zaměřuje k tomu, aby v sobotu 23. dubna 2022 mohlo proběhnout diecézní presynodální setkání, jehož součástí bude také prezentace diecézní syntézy vzešlé ze skupinek a reflexe podnětů, které skupinky přinesly.

Img-0421-up-2

Každá skupinka si v pražské arcidiecézi vybírá svého koordinátora. Ten se nejprve přihlásí přes web apha.cz. Následně obdrží jedinečný kód skupinky a pod tímto kódem skupinka odevzdává své výstupy přes webový formulář, na nějž dostane koordinátor odkaz. V tomto formuláři vyplňuje nejen připravený zápis ze skupinky, ale také podrobnosti o vlastním setkání a jeho průběhu.

Diecézní presynodální tým tedy zve všechny, kdo se zapojili do presynodálních skupinek, aby nezapomněli včas zaslat své výstupy!

Ale „poslední dva týdny“ února neznamenají konec setkávání presynodálních skupinek. Ty se samozřejmě mohou setkávat i nadále a pomoci tak k další reflexi především ve vlastních farnostech.
Církev tímto synodálním procesem rozběhla mnohem širší hledání odpovědí na otázky co nejlepších forem a  způsobů vzájemného naslouchání a společného putování za Božím Pastýřem, který církev vede do svého království.

Michal Němeček, diecézní presynodální tým

Logo-cz-jpeg-web