Žáci 6. A. ze ZŠ Jílové u Prahy v Arcibiskupských lesích

Ve středu 26. dubna se potkali žáci 6. A. ze ZŠ Jílové u Prahy s personálem Oblastního polesí Střední Povltaví, Lesní správy AP.

1682503534385jpg-webjpg-web2

Co si žáci odnesli z tohoto setkání napsali na svůj školní web. Text a fota nám poslala třídní učitelka, paní Klára Doudová:

„V rámci projektového dne ke Dni Země jsme vyrazili k hájovně v Turyni, místu, kterým ve školním roce občas procházíme. Čekal nás tam pan Ing. Roller, vedoucí Oblastního polesí Střední Povltaví a pan Petr Vácha – hajný z Turyně. Děti si připravily na Třídnické hodině v pondělí otázky, které chtějí odborníkům položit…, ty jsme si nechali nakonec. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací o hospodaření v lese, o péči o stromy i zvěř. Prohlédli jsme si mapu, která dokumentuje stáří porostu v revíru, zjistili jsme, jak se plánuje kácení a obnova lesa, kdy je potřeba vyčistit les v důsledku kalamit (kůrovec, vichřice…). Mluvili jsme i o zvěři, která v místě žije. Také o chování nás samotných v lese, což zakončil pan Ing. Roller krásnou větou: „Chovejte se v lese jako zvěř! Buďte tiše!“
Spousta otázek, které jsme měli připraveny, byla zodpovězena v průběhu povídání o lese, v závěru jsme se zeptali na ty ostatní: „Kolika let se dožívají srny? Jak se měří stromy? Kolik je v lese druhů dřeva? Z čeho se vyrábí jelení lůj?“
Moc děkujeme, byla to paráda!! Jen příště objednáme lepší počasí.“

Setkání bylo velice příjemné a obohacující, děkujeme za zájem a těšíme se příště v našich lesích.

Ing. Jan Roller, vedoucí Oblastního polesí Střední Povltaví

1682503534351
1682503534440

Foto: Klára Doudová