Zdařilá oprava památného kříže na Těchorázku

„Poutníku každý, kdo kolem procházíš, na chvíli zastav své kroky a skloň hlavu v krátkém zamyšlení…“

Na Vysočině, v krásných lesích v majetku Arcibiskupství pražského, je možné se nově zastavit u opraveného památného kříže, který ze samotné podstaty své konstrukce i velikosti přímo vybízí ke krátkému zastavení, zamyšlení a k pokoře k životu, lidem i blízké a vzdálené historii.

Tento přes 3 metry vysoký kovový kříž je pravděpodobně jediný svého druhu na Vysočině. Kříže, jež vznikaly ve stejném období jako tento, bývaly v krajině či městech instalovány téměř vždy litinové. Železné kované kříže se objevovaly spíše jen jako součásti náhrobků či na věžích kaplí či kostelů.

O původu kříže jsou dvě verze, píše pan Josef Mareš v publikaci 600 let osady Těchoraz. První říká, že v těchto místech došlo kdysi dávno k velké bitvě, ve které bylo mnoho mrtvých, a ti prý jsou zde pochováni, zatímco druhá pověst vypráví, že kříž zde nechal postavit tehdejší pán na dvoře Těchorázku proto, že jeho manželka byla ochrnutá a kříž měl být duchovní útěchou a vírou, že nemocná bude brzo uzdravena. Tato verze se zdá být pravděpodobnější, neboť v knize zemřelých se nachází zápis, že dne 19. září 1885 zemřela Anna, šlechtična z Böhmů, dcera Bohumila, šlechtice z Böhmů v Košeticích a Vileminy, rozené hraběnky Kolovrat Krakovské, v Těchorázku č. 22 ve věku 61 let, příčina smrti ochrnutí. Na kamenném podstavci je vytesán nápis do kamenu, který zní: J. Hurda v Jihlavě. Typ tohoto písma odpovídá době, kdy zemřela šlechtična z Böhmů.

Ať už je pravda jakákoli, v srpnu roku 2016 přišla bouře a kříž byl při pádu stromu zničen. Díky pozitivnímu přístupu vedení Lesní správy a konzervátorského oddělení Arcibiskupství pražského byl kříž v srpnu tohoto roku opraven.

3

Vydáte-li se tak po zelené turistické trase ze Svépravic do Hodějovic, nemůžete kříž minout, stejně jako statek Těchorázek, díky jehož původním obyvatelům byl kříž pravděpodobně postaven.

Svěcení kříže, vzhledem k aktuální situaci s Covid-19, proběhne pravděpodobně na jaře 2021.

Ing. Radana Vaňková, polesí Vysočina

Foto: Radana Vaňková, archiv polesí Vysočina, Mapy.cz