Velikonoce v katedrále 2022

Květnou nedělí 10. dubna vstupujeme do období Velikonoc. Vedle programu velikonočních bohoslužeb v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha přinášíme úvodní slovo kardinála Dominika Duky.

„Letošními Velikonocemi bychom chtěli odstartovat dobu, v níž už konečně budeme osvobozeni od onemocnění covid-19, byť s ním jistě budeme i nadále zápasit, tak jako zápasíme s jinými infekčními nemocemi,“ říká kardinál Dominik Duka.

Kardinál Duka poděkuje kněžím za 12 let společné služby

„Církev chce i v této nové situaci války na Ukrajině ukázat, že Kristovo Ukřižování a následné Zmrtvýchvstání zůstává symbolem naděje. My, jakožto věřící lidé, kteří chtějí pomoci Ukrajině, můžeme svou aktivní účastí na bohoslužbách být nápomocni těm, kteří to dnes tolik potřebují – statečným obráncům Ukrajiny. Právě oni nám dnes ukazují skutečné hodnoty naší kultury a civilizace, vpravdě evropské hodnoty, jimiž je rodina, vlast a důstojné vymezení člověka jako muže a ženy. Právě na Ukrajině nám dnes lidé ukazují potřebnost přirozeného rozdělení mužských a ženských rolí,“ upozorňuje kardinál Dominik Duka, který o Velikonocích odslouží dvě bohoslužby: na Zelený čtvrtek 14. dubna od 9.30 Missu chrismatis a v neděli 17. dubna od 10.00 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. „Během bohoslužby Missa chrismatis bych chtěl poděkovat diecézním i řeholním kněžím pražské arcidiecéze za 12 let společné služby.“ Za 12 let služby na svatovojtěšském stolci, kterou započal 10. dubna 2010, chce pražský arcibiskup podle svých slov poděkovat i během nedělní Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.

Do vykonávání velikonočních obřadů se zapojí i oba pomocní biskupové pražského arcibiskupa. Velkopáteční obřady Památky umučení Páně povede od 18.00 biskup Václav Malý a sobotní velikonoční vigilii od 20.30 bude celebrovat biskup Zdenek Wasserbauer.

Po celou dobu Velikonoc bude možné uctít v katedrále kříž lidického faráře P. Josefa Štemberky, který bude připomínkou letošní 80. výročí vyhlazení Lidic. Více zde: O Velikonocích věřící uctí kříž lidického faráře

Lidickykriz-m
Lidický kříž

Velikonoce na Pražském hradě 2022

Květná neděle (10. dubna)

8:30     – Mše sv. v katedrále

10:00   – Žehnání ratolestí v bazilice sv. Jiří, průvod do katedrály, mše sv. – celebruje kardinál Dominik Duka, Pražský katedrální sbor provede Lukášovy pašije Františka Holíka v úpravě Zdeňka Pololáníka a Responsorium Jana Dismase Zelenky In monte Oliveti.

15:30  – Mše sv. v kostele Všech svatých

17:00  – Nešpory v katedrále

Pondělí – středa Svatého týdne (11. – 13. dubna)

7:00  – Mše svatá

Zelený čtvrtek (14. dubna)

9:30   – Missa chrismatis – celebruje kardinál Dominik Duka

18:00 – Mše sv. na památku Večeře Páně – celebruje biskup Zdenek Wasserbauer. Na konci mše sv. eucharistický průvod do Getsemanské zahrady (v kostele Všech svatých).

Mons. Zdenek Wasserbauer k Zelenému čtvrtku

Velký pátek (15. dubna)

8:00   – Zpívané latinské ranní chvály v katedrále

15:00 – Křížová cesta v kostele Všech svatých

18:00 – Památka Umučení Páně – obřady povede biskup Václav Malý, budou provedeny Janovy pašije F. Holíka v úpravě Z. Pololáníka, paní Simona Postlerová bude předčítat úryvky z díla Mons. Josefa Hrdličky „V Kříži najdu vše, co hledám-Salve mundi salutare“

Mons. Václav Malý k Velkému pátku

Příležitost ke svátosti smíření a celodenní možnost tichého rozjímání o utrpení Páně v kostele Všech svatých od 9 do 17 hodin.

Bílá sobota (16. dubna)

8:00    – Zpívané latinské ranní chvály v katedrále

Příležitost ke svátosti smíření a celodenní možnost tiché modlitby u Božího hrobu v kostele Všech svatých od 9 do 16 hodin.

20:30  – Velikonoční vigilie v katedrále – celebruje biskup Zdenek Wasserbauer

Mons. Zdenek Wasserbauer k Velikonoční vigilii na Bílou sobotu

Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (17. dubna)

8:30    – Mše sv.

10:00  – Pontifikální mše svatá zakončená Apoštolským požehnáním, které kardinál Dominik Duka udělí jménem Římského velekněze. Zazní Missa D-dur Jana Dismase Zelenky.

Kardinál Dominik Duka k neděli – Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

15:30  – Mše sv. v kostele Všech svatých

17:00  – Zpívané slavnostní nešpory

Velikonoční pondělí (18. dubna)

7:00   – Mše svatá v katedrále