Výběrové řízení na pronájem honitby Radlík

Honební společenstvo Libeř- Radlík vyhlašuje výběrové řízení na pronájem honitby Radlík.

  1. Zadání pronájmu honitby: úvodní informace k pronájmu.
  2. Postup při pronájmu honitby: podrobné informace k pronájmu.

Vzory:

Dsc02034

Na vyžádání u kontaktní osoby:

  • Informace o rozhodnutí o uznání honitby, včetně minimálních a normovaných stavů zvěře
  • Zákres hranic honitby
  • Výsledky posledního sčítání zvěře

Kontaktní osoba: Ing. Jan Roller, e-mail: jan.roller@apha.cz, Tel: 731 859 987.