Prodej dříví

Produkce obnovitelné suroviny – dříví – je hlavním zdrojem příjmů z lesa. Naším cílem je obnovení a ukotvení obchodních vztahů s odběrateli v lesnicko-dřevařském sektoru.

Img-20210121-100020

Vlastní obchod se dřívím je zajišťován třemi základními postupy:

  • přímé dodávky zpracovatelům dříví v tuzemsku i zahraničí
  • zprostředkované prodeje (z toho část produkce je obchodována přes elektronickou aukci dřív na portále aukcedreva.com)
  • drobné prodeje dříví pro místní obyvatele venkova.  

Vedle sortimentů dříví dodává Lesní správa na trh také těžební zbytky formou rámcových kupních smluv pro dané lokality (polesí) a další produkty lesní výroby. 

Více informací o možnostech prodeje dříví z produkce Lesní správy poskytne zástupkyně ředitele LES pro obchod a specialistka pro zahraniční obchod:

Ing. Lenka Zahálková 

E-mail: lenka.zahalkova@apha.cz
Tel.: 220 181 514
Mob.: 731 674 968

+ referent odbytu a expedice dříví:

Bc. Marie Remutová

E-mail: marie.remutova@apha.cz
Tel.: 220 181 610
Mob.: 720 995 353