Kardinál Duka

Dukapise

Slovo kardinála Duky k zahájení synodální cesty

Přinášíme Pastýřský list pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky, který při příležitosti zahájení synodální cesty adresoval věřícím pražské arcidiecéze. Milí spolubratři v biskupské, kněžské, jáhenské službě, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři, společně tvoříme Boží lid, jak označuje církev Druhý vatikánský koncil. Všichni, kdo náleží do Kristovy církve, jsou Božím lidem a jeho...
více
Velikonoční úvaha

Velikonoční úvaha kardinála Duky 2021

Stojíme na prahu nejdůležitějších křesťanských svátků v roce – Velikonoc. V jejich slavení – s respektem k aktuálním vládním opatřením – nám nezabrání ani čínský virus. Dovolte mi osobní vzpomínku, která se mi v těchto dnech vrací: ve věznici Na Borech jsem před lety prožil Velký pátek v korekci a celý den jsem šrouboval...
více
004065_64_055832

Novoroční Pastýřský list kardinála Dominika Duky

Při příležitosti začátku nového roku 2021 zaslal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka věřícím pražské arcidiecéze Pastýřský list, jehož text níže zveřejňujeme. Sestry a bratři Dnes, v první den nového roku 2021, o Slavnosti Matky Boží, Světového dne modliteb za mír, v den zrození České republiky, modlil jsem se za Vás...
více
000920_64_055704

Listopadové přemítání, 17. listopad 1989, 31 let „po té“

V den Boje za svobodu a demokracii, 17. listopadu 2020, se kardinál Duka ohlédl za událostmi před 31 lety.
více
004065_64_055832

Dopis arménskému velvyslanci

V reakci na eskalaci napětí v oblasti Náhorního Karabachu v průběhu podzimu 2020 a souvisejícího ohrožení arménské komunity zasílá kardinál Dominik Duka dopis s vyjádřením podpory arménskému velvyslanci.
více
005615-64-088989

Bělohorská poznámka ze mše na Bílé Hoře

Úvodní slovo přede mší svatou 8. listopadu 2020 v 8 hodin v kostele sv. Václava na Bílé Hoře, kterou celebroval Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP.
více