Arcibiskupství pražské získalo certifikaci FSC

V roce 2020 se Lesní správa rozhodla přikročit k certifikaci dvou lesních hospodářských celků dle standardu FSC (Forest Stewardship Council).  S platností od 1.3.2021 je FSC certifikován lesní hospodářský celek Rožmitál pod Třemšínam  (3.427 ha) ve vlastnictví Arcibiskupství pražského a lesní hospodářský celek Spálené Poříčí (3.970 ha) ve vlastnictví Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze.

Držitel certifikace FSC musí hospodařit tzv. přírodě blízkým způsobem hospodaření ideálně nepasečným způsobem s přirozenou obnovou lesa, s omezeným využitím biocidů, s významným zastoupení dřevin přirozené druhové skladby, ponecháváním části biomasy v lese k rozpadu atd. Takové lesy jsou stabilnější a odolnější proti působení nepříznivých činitelů (vítr, sucho, hmyz atd.) a zároveň ideálně plní environmentální, klimatickou, vodohoochrannou, půdoochrannou i rekreační funkci lesů. 

Celý článek naleznete zde

Lightbox-fichte-mit-naturverjuengung-novinky
Prostorově a věkově strukturovaný smrkový les formovaný výběrnou těžbou. Foto: archiv Tomáše Foita