Presynodální setkání Arcidiecéze pražské

Od 17. října 2021 běží v naší arcidiecézi resp. v celé ČR první fáze presynodální přípravy na Biskupskou synodu, která bude tento náročný proces završovat v roce 2023 v Římě. První fáze probíhala v malých skupinkách viz Shrnutí první fáze.

Mg-0099up22

Na činnost malých skupinek naváže v sobotu 23. dubna 2022 arcidiecézní presynodální setkání.
Začne v 9:00 mší svatou v katedrále sv. Víta, Václava, Vojtěcha, kterou bude celebrovat pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer. Na tuto bohoslužbu jsou zváni všichni, kteří mají zájem se společně se zástupci skupinek modlit za tento proces.

Po mši svaté se přesune jednání do prostor Sálu kardinála Berana na Arcibiskupství pražské, kam jsou pozváni přihlášení koordinátoři synodálních skupinek, členové kněžské a pastorační rady diecéze i zástupci pražské ekumeny. Vlastní jednání bude zahájeno v 11 hodin, představí se členové arcidiecézního týmu, bude prezentován průběh a výstupy procesu, statistiky a způsob vyhodnocování. Poté bude prezentována diecézní syntéza z výstupů.

Po obědě od 13:30 bude shromáždění rozděleno do malých skupin. Diskuse bude nejen nad představenou syntézou, ale také a především otázka, co dál! Jak postupovat, co změnit či jak dosáhnout změn? Zároveň se ukazuje stále velká potřeba vzájemného informování o nastavených procesech uvnitř diecéze a vzájemné synodální naslouchání.
V 15:30 bude program pokračovat ve společném plénu s vedením arcidiecéze. Budou prezentovány některé zápisy ze skupinek a bude otevřena rozprava nad vybranými tématy. V závěru bude předáno slovo vedení diecéze.

Společné jednání chceme streamovat na youtube kanálu Pastoračního střediska. Vysílání bude odpovídat časovému rozvrhu jendání.
Bohoslužba v katedrále bude přenášena na katedrala.tv

M. Němeček