Syntéza je připravena na jednání arcidiecézního presynodálního setkání.

Po více jak měsíci usilovné práce se podařilo diecéznímu týmu připravit syntézu výstupů jednotlivých skupinek, které se zapojily do synodální cesty vyhlášené papežem Františkem na podzim 2021.

Synteza

Celkem se sešlo více jak 800 stran textu. Syntéza má požadovaný rozsah 10 stran a obsahuje dvě strany analýzy celého procesu, statistiku zapojení a především shrnutí výstupů, které skupinky zaslaly. Je tak jasně patrné, že synodální způsob práce se ukazuje jako možný i na nejnižší rovině mezi farníky a lidmi ve farnostech. Zapojili se i lidé „mimo“ katolickou církev a jejich přínos je velmi cenný.

Text syntézy nyní putuje k vedení arcidiecéze a je připraven pro jednání presynodálního shromáždění 23. 4. 2022. Účastníci presynodálního setkání budou s textem pracovat, následně budou reflektovány poznámky ze shromáždění. Zveřejnění celé syntézy předpokládáme do poloviny května.

M. Němeček