Lesnické dotace

Arcibiskupství pražské a jemu podřízené právnické osoby a smluvní partneři postupně obnovují své vlastnictví lesa postupem podle zákona 428/2012 Sb.

Dotace
Přeměna dožívajících porostů smrku pichlavého by byla bez dotací obtížně proveditelná

Navracený majetek je v mnoha případech v neuspokojivém stavu, zejména lesní infrastruktura (budovy, cesty, vodní toky atd.). Obhospodařované lesy rovněž čelí negativním vlivům nezávislým na typu vlastníka, zejména v Krušných horách na ochuzených půdách po imisní zátěži v klimaticky náročných podmínkách, dále také ve spojitosti s klimatickými změnami (sucho následované hmyzími a houbovými škůdci apod.) či z důvodu přemnožené zvěře. Církev jako staronový vlastník lesa zároveň potřebuje dosáhnout provozní soběstačnosti a pořizuje lesnické technologie. V některých případech musí arcibiskupství strpět zákonná omezení (ochrana přírody apod.).

Pro všechny tyto oblasti Lesní správa využívá dostupné dotace, příspěvky a náhrady, aby zlepšila celkový stav spravovaného lesního majetku. V současné době čerpá arcibiskupství prostředky mj. z Programu rozvoje venkova a z Operačního programu životní prostředí. 

Informace o aktuálně realizovaných projektech a souvisejících výběrových řízeních jsou průběžně zveřejňovány zde.

Problematice se věnují zejména tito pracovníci:

Referent dotací:
Ing. Klára Žůrková

E-mail: klara.zurkova@apha.cz
Tel.: 220 181 633 Mob.: 733 591 541

Referent LHP-LHE-OLH:
Ing. Pavel Semerád

E-mail: pavel.semerad@apha.cz
Tel.: 731 429 599