Polesí Rožmitál

Polesí Rožmitál zajišťuje odbornou správu lesů Arcibiskupství pražského a farností Bohutín, Jince, Mníšek pod Brdy, Pečice, Slivice – Milín, Třebsko a Příbram. Mapka zobrazuje katastrální území, v nichž se nacházejí lesní pozemky spravované polesím Rožmitál (na mapce níže červenou barvou).

Rozmital

HISTORIE

V minulosti spravoval rožmitálské lesy velkostatek Rožmitál. Původní výměra lesů se blížila 9000 ha. Ve 20. letech minulého století však byla z důvodu budování dělostřelecké střelnice v Brdech část lesů (revíry Nepomuk, Bor a Vranovice) směněna s čs. státem za lesy dnešního polesí Blatno v Krušných horách. Další rozšíření vojenského újezdu za druhé světové války se ještě nepromítlo do majetkových poměrů, ale předznamenalo rozšíření újezdu v poválečném období, kdy se v padesátých letech vojenský újezd rozšířil do revírů Záběhlá, Varta a části revíru Teslíny. Od roku 1948 pak zde hospodařily státní lesy reprezentované rozmanitými organizačními jednotkami. Od Šumavského dřevoprůmyslu po Lesy České republiky s. p. – Lesní závod Konopiště. Lesní hospodářství na Rožmitálsku bylo vždy na vysoké úrovni. V minulosti zde pracovali mimo jiné Ing. Gangloff, který rozčlenil místní lesy pomocí staťové soustavy, jež je dodnes patrná, či prof. Korf. 

Rozmital-historie
Kříž z bukových větví, který na Třemšín dal na památku svého působení umístit Karel Daniel Gangloff

Rožmitálské lesy bývaly v minulosti vzhledem ke kvalitě hospodaření také cílem různých odborných vycházek a exkurzí. Na přelomu 70. a 80. let byly zdejší lesy postiženy rozsáhlými sněhovými kalamitami, jež se dodnes projevují v abnormálním zastoupení jednotlivých věkových stupňů.

CHARAKTERISTIKA

Z někdejšího rozsáhlého velkostatku se v současnosti do vlastnictví arcibiskupství vrátila zejména východní část jižních nebo také třemšínských Brd. Jde o plochou hornatinu, která je tvořena táhlými hřebeny a rozlehlými mělkými plošinami. Nejvyšším bodem polesí je Třemšín s nadmořskou výškou 827 m n. m. Na území polesí pramení dva lokálně významné vodní toky – Skalice a Lomnice. Klimaticky patří zdejší lesy do chladné oblasti. Vzhledem k utváření reliéfu krajiny a častému výskytu vodou ovlivněných půd zde dochází k inverzi lesních vegetačních stupňů. V důsledku již zmíněných kalamit jsou na zhruba dvou třetinách plochy lesní porosty mladší 50 let.

Mapa-rozmital

V dřevinné skladbě má dominantní zastoupení smrk s velkým odstupem následovaný bukem. Z hlediska ochrany přírody je polesí Rožmitál součástí nové chráněné krajinné oblasti Brdy, jsou zde také dříve vyhlášené přírodní rezervace Getsemanka a Na skalách, přírodní památky Hřebenec a Třemešný vrch a další cenné lokality. Zájem ochrany přírody je vizitkou dlouholeté dobré práce lesníků.

ZAJÍMAVOSTI

Jižní Brdy jsou atraktivním cílem pěších turistů, cyklistů i běžkařů. Turisticky nejexponovanějším místem polesí je bezesporu vrch Třemšín, v jehož okolí je umístěno několik drobných staveb připomínajících historii zdejšího kraje – Třemšínská kaple, kaplička Proměnění Páně, Gangloffův kříž, bývalá hradní studna či partyzánský bunkr.  Na křižovatkách lesních cest mohou návštěvníci lesa vidět dochované lovecké chaty, jež jsou připomínkou boje lesního personálu s pytláky. V neposlední řadě stojí za zmínku jeden z posledních hraničních stromů v Čechách, památný strom, Teslínský buk. Jedná se původně o dva, nyní srostlé stromy, rostoucí na pomezí Středočeského a Plzeňského kraje u osady Teslíny. Dříve tato hranice od sebe dělila rožmitálské a spálenopoříčské panství.

Rozmital-zajimavosti
Kaplička Proměnění Páně

VIZE A VÝZVY

Cílem polesí Rožmitál – podobně jako jinde – je celkové zlepšení zdravotního stavu lesa. S využitím přírodních procesů chceme dosáhnout druhově a strukturálně přírodě blízkých a vysoce produktivních lesů. K dosažení tohoto cíle je nutné snížit stavy zvěře na únosnou míru. Při obhospodařování lesa se chceme zaměřit na obnovu a údržbu lesní infrastruktury. Důležitá je pro nás trvalost a vyváženost produkce dříví, ale také bezpečnost a lesní estetika pro návštěvníka lesa.

Cena-aopk-2019-rozmital

KONTAKTNÍ INFORMACE

Sídlo polesí: Hutě 68, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Jméno a příjmeníFunkceKontaktní informace
Ing. Josef HrdinaVedoucí polesíE-mail: josef.hrdina@apha.cz
Mob.: 731 429 600
Mgr. Alena KosováTechnik polesí RožmitálE-mail: alena.kosova@apha.cz
Mob.: 731 674 974
Ing. Martin KodatHajný lesního úseku TeslínyE-mail: martin.kodat@apha.cz
Mob.: 731 621 080
Pavel SlavíkHajný lesního úseku RoželovE-mail: pavel.slavik@apha.cz
Mob.: 734 765 676
Ing. Tomáš Havlenaadjunkt polesí RožmitálE-mail: tomas.havlena@apha.cz
Mob.: 724 882 843
Bc. Karolína Šípováadjunkt polesí RožmitálE-mail: karolina.sipova@apha.cz
Mob.: 737 051 487
Václav Husinecadjunkt polesí RožmitálE-mail: vaclav.husinec@apha.cz
Mob.: 731 050 354