Polesí Vysočina

Polesí Vysočina zajišťuje odbornou správu lesů Arcibiskupství pražského. Mapka zobrazuje katastrální území, v nichž se nacházejí lesní pozemky spravované polesím Vysočina (na mapce níže červenou barvou).

Vysocina

HISTORIE

Historický majetek arcibiskupství, jehož navrácenou část nyní spravuje polesí Vysočina, byl tvořen velkostatky Červená Řečice, Nový Rychnov a Onšov.

Červená Řečice bývala majetkem pražských biskupů již ve 12. století. Pod správní okruh zdejšího ředitele spadal i velkostatek Onšov (Vonšov) a Nový Rychnov. Zámecká budova včetně okolních lesů a polností patřila pražskému biskupství, později arcibiskupství, souvisle s výjimkou období od husitských válek a do bitvy na Bílé hoře (cca 200 let). V roce 1949 byl velkostatek Červená Řečice se zámkem zkonfiskován a od té doby sloužil k různým účelům a chátral.

Panství Nový Rychnov patřilo arcibiskupům pražským již za Arnošta z Pardubic, tedy od 14. století. Po uzákonění pozemkové reformy v roce 1920 došlo k parcelaci arcibiskupského velkostatku, lesy však zůstaly pražskému arcibiskupství i nadále.

Vysocina-historie2

Nedaleko od Červené Řečice se nachází velkostatek Onšov (Vonšov). Pražské arcibiskupství jej zakoupilo v roce 1761.

CHARAKTERISTIKA

Lesy polesí Vysočina se nacházejí, jak název napovídá, převážně na Českomoravské vysočině od Jihlavy k Blaníku s přesahem na severozápad do Posázaví (farní lesy).

Dominantní dřevinou je smrk, jenž poskytuje významný hospodářský přínos (mj. ke zlepšení stavu lesa v jiných lokalitách) a jehož podíl je v zájmu stability porostů postupně mírně snižován zejména bukem a jedlí. Přirozená obnova je uplatňována cca ze 30 %.

Arcibiskupský majetek není souvislý, ale je tvořen několika středně velkými celky, podle historických velkostatků.

Vysocina-mapa

ZAJÍMAVOSTI

Českomoravská vrchovina je tradiční rekreační oblastí. Za návštěvu rozhodně stojí přírodní park Čeřínek, vyznačující se kamennými poli s množstvím půvabných studánek a výhledem od Přední skály. 

VIZE A VÝZVY

Cílem polesí je obhospodařovat les podrostním způsobem hospodaření a využít velký potenciál přirozené obnovy smrku v kombinaci s předsunutými skupinami nebo podsadbou melioračních a zpevňujících dřevin, především jedlí a bukem. Budeme usilovat o vyváženost produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa, tj. udržet vysokou kvalitu smrkových sortimentů a dát průchod i požadavkům rekreačním, ekologickým a estetickým.

Vysocina-zajimavosti
Kamenné pole se studánkou

KONTAKTNÍ INFORMACE

Sídlo polesí: K. H. Borovského 521, 393 01 Pelhřimov

Jméno a příjmeníFunkce
Kontaktní informace
 Ing. Václav KosVedoucí polesíE-mail: vaclav.kos@apha.cz
Mob.: 739 544 994
Ing. Radana VaňkováTechnik polesí VysočinaE-mail: radana.vankova@apha.cz
Mob.: 739 489 746
Simona Vítková, DiS.Adjunkt polesí VysočinaE-mail: simona.vitkova@apha.cz
Mob.: 731 429 598
Tomáš BolekHajný lesního úseku Červená ŘečiceE-mail: tomas.bolek@apha.cz
Mob.: 733 591 542
Karel NevěčnýHajný lesního úseku ČeřínekE-mail: karel.nevecny@apha.cz
Mob.: 724 524 177
Ing. Tibor BlaškoHajný polesí VysočinaE-mail: tibor.blasko@apha.cz
Mob.: 734 351 485
Ing. Lukáš NápravníkHajný lesního úseku ŠvejboryE-mail: lukas.napravnik@apha.cz
Mob.: 724 843 383
Jaroslav KaňkaHajný lesního úseku OnšovE-mail: jaroslav.kanka@apha.cz
Mob.: 731 198 721
Jaroslav KlementAdjunkt polesí VysočinaE-mail: jaroslav.klement@apha.cz
Mob.: 731 699 081