Synoda 2021- 2023

Mg-2181-web

Návod na setkání synodální skupiny

V pražské arcidiecézi se rozběhl proces přípravy na biskupské Synody 2021 – 2023, která si vzala za úkol, zastavit se nad vlastním synodálním principem. A nejen to, tento synodální princip se má odrážet na všech úrovních církve. Je tomu tak? Proto je třeba si jednak synodální principy vyzkoušet a současně se...
více
Vatikan1

Generální sekretariát synody prodloužil první fázi synodálního procesu

Vatikán 29. října oznámil, že generální sekretariát biskupské synody prodlužuje první fázi synodálního procesu, věnovanou naslouchání a rozlišování v místních církvích, až do 15. srpna příštího roku. Původně měla být zakončena v dubnu, kdy měly biskupské konference a synody východních církví vypracovat souhrn z této počáteční etapy synodální cesty. (převzato...
více
Bible-mg-5068

Biblické inspirace pro práci ve skupinkách

Na podzim 2021 se rozběhl proces přípravy na biskupskou synodu věnovanou otázce synodality. Proto vznikly v naší diecézi malé skupinky, které budou promýšlet otázky položené k této přípravě (zde). Proces setkání synodální skupinky zahrnuje také krátké zastavení nad Písmem svatým. Více o průběhu takového setkání jsme popsali v článku Návod na setkání...
více
Otaznik2

Otázky pro synodální setkání ve skupinkách

Tato synoda předkládá následující základní otázku: Synodální církev při hlásání evangelia „putuje společně“. Jak se toto „společné putování“ aktuálně realizuje ve vaší místní církvi? K jakým krokům nás vybízí Duch Svatý, aby toto společně putování bylo intenzivnější? (Přípravný dokument, 26) Při hledání odpovědí je možné: Ptát se: Jaké zkušenosti z...
více
Logo-cz-jpeg-web

Synoda o synodalitě v pražské arcidiecézi

Pražská arcidiecéze se připojuje k výzvě papeže Františka k přípravě celosvětové synody biskupů, která proběhne v roce 2023 v Římě a bude se věnovat synodalitě v církvi. Vytvořit synodu znamená jít společně po stejné cestě. Podívejme se na Ježíše, který se na cestě nejprve setkává s bohatým člověkem, pak naslouchá...
více
Dukapise

Slovo kardinála Duky k zahájení synodální cesty

Přinášíme Pastýřský list pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky, který při příležitosti zahájení synodální cesty adresoval věřícím pražské arcidiecéze. Milí spolubratři v biskupské, kněžské, jáhenské službě, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři, společně tvoříme Boží lid, jak označuje církev Druhý vatikánský koncil. Všichni, kdo náleží do Kristovy církve, jsou Božím lidem a jeho...
více