Polesí Dolní Břežany

Polesí Dolní Břežany zajišťuje odbornou správu lesů Arcibiskupství pražského, Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a farností Benešov, Bystřice u Benešova, Čestlice, Hrusice, Jílové u Prahy, Kostelec nad Černými lesy, Křečovice, Mnichovice, Poříčí nad Sázavou, Roztoky u Prahy, Štěchovice, Týnec nad Sázavou, Praha-Třeboradice, Praha-Hostivař, Praha-Kyje, Praha-Liboc, Praha-Bohnice, Praha-Zbraslav, Úvaly a Votice. Mapka zobrazuje katastrální území, v nichž se nacházejí lesní pozemky spravované polesím Dolní Břežany (na mapce níže červenou barvou).

Brezany-2-1

HISTORIE

Počátek arcibiskupského hospodaření v Dolních Břežanech se datuje k roku 1715, kdy panství koupil od rodu Trauttmansdorffů pražský arcibiskup František Ferdinand z Künburgu. Dolní Břežany pak byly nepřetržitě v držení arcibiskupství až do roku 1945. Arcibiskupové měli v zámku své sídlo. Arcibiskup Václav Leopold Chlumčanský z Přestavlk a Chlumčan nechal postavit v Dolních Břežanech roku 1826 školu. V letech 1885-1887 byla zásluhou arcibiskupů Bedřicha Josefa Schwarzenberga a Františka Schönborna vybudována kaple, která byla vysvěcena 14. května 1887.

V době působení arcibiskupa Františka Kordače navštívily zámek významné osobnosti, včetně prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Arcibiskup Kordač po svém odstoupení z funkce primase českého v říjnu 1931 trávil na zámku v Dolních Břežanech poslední léta svého života. Vedoucím úředníkem Knížecí arcibiskupské správy lesů a statků v Dolních Břežanech byl v roce 1939 lesmistr Eduard Totzauer výměra spravovaných pozemků byla 2 849 ha.

Do správy současného polesí Dolní Břežany spadá i někdejší panství Lešany, které v roce 1683 získala Metropolitní kapitula sv. Víta v Praze. Na místě tvrze postavila zámek. Lešany se tak staly centrem velkého kapitulního panství, do něhož patřily ještě statky Hostěradice, Břežany, Netvořice, Nedvězí ad.

Brezany-historie
Srovnání dobové a současné fotografie skalního masivu na pravém břehu Vltavy

V roce 1939 byl vedoucím úředníkem a správcem velkostatku Lešany Ladislav Špaček, výměra byla 1 041 ha.

CHARAKTERISTIKA

Polesí Dolní Břežany se rozkládá ve Středočeské pahorkatině převážně na pravém břehu Vltavy, od vodní nádrže Slapy po Prahu, východně pak po města Votice, Benešov a Kostelec nad Černými Lesy.

Nadmořská výška je od 240 m n. m. – v údolí řeky Sázavy a Vltavy až po 517 m n. m. – kopec Medník.

Lesnické hospodaření je velice rozmanité, od exponovaných stanovišť nižších poloh, po živná stanoviště poloh středních se zastoupením stanovištně původních dřevin dubu, buku, ale též s významným podílem smrku.

Brezany-mapa

ZAJÍMAVOSTI

Krajinu polesí utvářejí zejména hluboké údolní zářezy řek Vltavy a Sázavy, které jsou protkány desítkami kilometrů turistických stezek, umožňujících nespočet výhledů po přírodním parku Střed Čech.

Neméně zajímavá je národní přírodní památka Medník, přírodní rezervace Zvolská homole, Kobylí dráha a Šance a přírodní památky Modřanská rokle a Cholupická bažantnice.

V údolí Břežanského potoka mohou návštěvníci vidět některé druhy divokých zvířat ve zdejším zookoutku a nedaleko nad tím zavítat k Arcibiskupskému altánu na vyhlídku do údolí Vltavy.

Brezany-zajimavosti
Arcibiskupský altán

VIZE A VÝZVY

Náročným úkolem polesí Dolní Břežany je v oblasti vysokého rekreačního využívání lesů skloubit funkci produkční a rekreační tak, aby vytvářely jeden celek. Je tedy nutné vytvořit takové podmínky pro návštěvníky lesa, kterými by se minimalizovaly škodlivé dopady na životní prostředí. Velkým rizikem lesního hospodaření v blízkosti městské aglomerace, se kterým se potýkáme, jsou černé skládky a jiné formy nezákonného užívání lesních pozemků. Od hostů v našem lese očekáváme slušné chování a respektování vlastnických práv.

KONTAKTNÍ INFORMACE

Sídlo polesí: Hájovna Sulice, Jílovská  63, 251 68 Sulice

Jméno a příjmeníFunkceKontaktní informace
Ing. Miloš KučeraZástupce oblastního polesí Střední PovltavíE-mail: milos.kucera@apha.cz
Mob.: 737 789 151
Bc. Petr MarekTechnik polesí Dolní Břežany, expedice dřívíE-mail: petr.marek@apha.cz
Mob.: 731 452  283
Ing. Jan KarbanHajný lesního úseku Okrouhlo 01E-mail: jan.karban@apha.cz
Mob.: 606 686 193
Miroslav OstádalHajný lesního úseku Psáry 02E-mail: miroslav.ostadal@apha.cz
Mob.: 736 501 492
Petr VáchaHajný lesního úseku Turyň 03E-mail: petr.vacha@apha.cz
Mob.: 739 482 011
Martin ŘehákHajný lesního úseku Tomkovka 04E-mail: martin.rehak@apha.cz
Mob.: 602 731 579