Synoda 2021- 2023

Logo-cz-jpeg-web

Arcidiecézní presynodální tým, aktualizováno

Ve všech diecézích naší země vrcholí první část přípravy na řádnou biskupskou synodu. Ve farnostech zbývá necelý měsíc na dokončení setkávání ve skupinkách a odevzdání výstupů z těchto skupinek, které musí do 1. 3. 2022 předat. Pak bude následovat vyhodnocování odevzdaných dotazníků. K tomuto účelu byl doplněn arcidiecézní koordinační tým, jehož členy...
více
Img-0489-apha-titl

„Synodální den“ na Arcibiskupství pražském

Církev prochází zvláštním časem přípravy na řádnou světovou synodu biskupů v roce 2023. V rámci tohoto procesu se až do března v jednotlivých diecézích setkávají malé skupinky a snaží se v modlitbě a vzájemným nasloucháním rozlišit, co je to, co Bůh klade dnes naší církvi na srdce. Zároveň se klade otázka, na kolik se...
více
Dscn0001-apha-1

Nezastavil se proces přípravné fáze synody ve farnostech?

Na podzim loňského roku se rozběhl proces přípravy na 16. řádné generální shromáždění biskupské synody, které proběhne v říjnu 2023 v Římě. Tato příprava označovaná též jako „presynodální konzultace“ zahrnuje ve své první fázi zjišťování, jak synodální proces probíhá v našich farnostech. Proto byli farníci vyzváni, aby vytvořili malé skupinky, ve kterých...
více
Formular4

Formulář pro výstupy ze synodálních skupinek (aktualizováno 13. 2. 2022)

V českých a moravských diecézích probíhá příprava na biskupskou synodu věnovanou procesu synodality. V rámci této přípravy vznikají malé skupinky ve farnostech. Kromě vlastní cesty rozlišování, „co Duch Boží praví církvi“, budou tyto skupinky vytvářet shrnutí toho, co v rámci jejich setkání zaznělo jako podstatné. K předání těchto „výstupů“ slouží připravený elektronický formulář. Přinášíme...
více
Logo-cz-jpeg-termin-3

Termín odevzdání 1. 3. 2022

Po celém světě probíhá proces přípravy na biskupskou synodu 2023. Tento proces zahrnuje nejprve získání podnětů a reflexí z jednotlivých míst, kde křesťané svoji víru prožívají, ať jde o běžné farnosti či jde o místa „na okraji“. Postupně tak vznikají malé skupinky, které diskutují o jednom z deseti navržených témat. Před nedávnem...
více
A077250-apha-1

Setkání koordinátorů synodálních skupinek

Setkání těch, kteří koordinují či budou koordinovat synodální skupinky, v sobotu 20. listopadu od 14 do 18 hodin v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6
více